چهارشنبه 28 مهر 1400   19:22:33
اولين نشست معاون برنامه ریزی وزیر نفت با مدیران موسسه -27 آبان 1399
نشستي با حضور جناب آقاي مهندس فلاحتيان، معاون محترم وزير نفت در برنامه ريزي و سركار خانم مهندس زرواني، مدير كل محترم برنامه ريزي راهبردي و مديريت انرژي با مديران موسسه مطالعات بين المللي انرژي در روز سه شنبه 27 آبان ماه در محل موسسه برگزار گرديد.
در ابتداي اين جلسه جناب آقاي دكتر حوري جعفري سرپرست موسسه گزارشي از آخرين فعاليت ها و تحولات صورت گرفته از زمان حضور خود در موسسه ارائه نمودند و در ادامه شرح مختصري از اقدامات انجام شده در راستاي ماموريت هاي ابلاغي مقام عالي وزارت و خط مشي هاي كلي موسسه توسط مديران مربوطه ارائه شد.
در ادامه جناب آقاي فلاحتيان ضمن قدرداني از فعاليت هاي صورت گرفته و اعلام آمادگي جهت حضور در جلسات دوره اي موسسه و ارتباط هر چه بيشتر با پژوهشگران، رهنمودهاي ارزشمندي در جهت پربارتر شدن نتايج و ثمرات تلاش هاي پژوهشي موسسه ايراد فرمودند. در عين حال بر ضرورت شناسايي و پاسخگويي مناسب و متناسب با نيازهاي علمي- پژوهشي مجموعه وزارت نفت با تمركز بر دغدغه هاي مديران ارشد، توام با لحاظ نمودن گزيده گويي در كنار گزارشات تفصيلي و برخورداري از جلوه مناسب و نمود گزارشات خروجي موسسه تاكيد گرديد. 
در پايان جلسه همكاران موسسه حضور معاون محترم وزير و مدير كل محترم در جمع همكاران موسسه را براي پژوهشگران مايه دلگرمي و انگيزه بخش دانسته و ابراز اميدواري كردند با ارائه خروجي هاي مطلوب و منطبق بر نيازهاي مجموعه وزارت نفت موجبات تقويت نقش و جايگاه موسسه بيش از پيش فراهم گردد.