چهارشنبه 28 مهر 1400   20:11:40
دومين نشست معاون برنامه ريزي وزير نفت با مديران موسسه - 2 ديماه 1399
به مناسبت هفته پژوهش و فناوري جلسه اي با حضور آقاي مهندس فلاحتيان، معاون محترم وزير نفت در برنامه ريزي و سركار خانم مهندس زرواني، مدير كل محترم برنامه ريزي راهبردي و مديريت انرژي و مديران موسسه مطالعات بين المللي انرژي در روز سه شنبه 99/10/2 در محل موسسه برگزار گرديد.
در ابتداي اين جلسه آقاي دكتر حوري جعفري سرپرست موسسه گزارشي از آخرين فعاليت ها و تحولات صورت گرفته اعم از پژوهشي و اداري به شرح زير ارائه نمودند:

•تقسيم كار مناسب در موسسه و استفاده حداكثري از ظرفيت پژوهشي موجود
• تلاش براي انجام و پياده سازي فرهنگ سازماني مبتني بر سيستم مديريت دانش 
•به روزرساني سايت موسسه و اخذ بازخوردهاي مناسب در خصوص فعاليتهاي صورت گرفته در موسسه از سوي مديران و كارشناسان مختلف وزارت نفت 
•با توجه به تاكيد معاون محترم برنامه ريزي در نشست قبلي مبني بر ارسال گزارش هاي مناسب و مختصر براي مديران ارشد نفتي، تهيه و ارسال چندين گزارش در قالب بولتن هاي هفتگي و ماهانه كه استمرار خواهند داشت.
•تعامل مستمر در اخذ نيازهاي پژوهشي معاونت هاي مختلف وزارت نفت 
• پيگيري تصويب چارت جديد موسسه بر اساس ماموريت هاي ابلاغي از سوي معاون محترم برنامه ريزي براساس ابلاغيه شماره 289510 مورخ 12/8/1399
• برقراري ارتباط با ساير پژوهشكده ها، انديشكده ها، شبكه متخصصين دانشگاهي ونهادهاي پژوهشي كه امكان هم افزايي در راستاي ماموريت هاي موسسه را دارند.
•برگزاري مستمر شوراي پژوهشي و انجام فعاليت هاي پژوهشي موسسه فقط در چارچوب مصوبات شورا. در اين زمينه مدير كل محترم برنامه ريزي راهبردي و مديريت انرژي به نمايندگي از معاونت برنامه ريزي و نيز مديركل اوپك و روابط با مجامع انرژي به عنوان كارفرمايان اصلي موسسه عضو شوراي پژوهش مي باشند.
در ادامه اين نشست گزارشي از عملكرد ونتايج پژوهش ها در دو ماه اخير توسط مديران موسسه ارائه شد و در همين زمينه آقاي مهندس فلاحتيان ضمن قدرداني از فعاليت هاي صورت گرفته مواردي را در جهت پيشبرد اهداف و ارتقاء همه جانبه موسسه به شرح ذيل اعلام داشتند:
•با توجه به خاتمه پروژه تراز استاني و نتايج ارزشمند آن در برنامه ريزي تامين انرژي استان ها، شايسته است خروجي هاي مهم و كليدي اين پژوهش به تفكيك هر استان در شوراي برنامه ريزي آن استان ارائه شود.
•جلسات مستمر با مديران عامل شركت هاي اصلي و معاونين برنامه ريزي ايشان جهت نيازسنجي در حوزه هاي مختلف و بررسي امكان برآورده ساختن نيازهاي پژوهشي آنها توسط موسسه برگزار شود.
•به منظور تسهيل در فرآيندهاي تامين اعتبار طرح هاي مطالعاتي موسسه در شيوه تامين مالي موسسه بازنگري شود و رديف بودجه سالانه مستقلي مشابه با ساير شركت ها براي موسسه اخذ شود.
•گزارشی از"استراتژی خنثی سازی تحریم در حوزه صادرات نفت و بازیابی سهمیه بازار نفت ایران" به طور مختصر براي مديران ارشد نفت و به ويژه وزير محترم تهيه و ارائه وجلسات مربوطه به طور مستمر برگزار شود. در اين زمينه استراتژي هاي لازم در قبال بازارهای سنتی نفت و گاز ایران (چین، هند، ترکیه) و ایجاد بازارهای جدید نظیر پاکستان بصورت موردي تبيين گردد.
•لازم است تا تداوم و استمرار در تدوين و انتشار بولتن هفتگي و ماهانه و ضرورت ارتقای این نشریات از لحاظ شكلي و محتوايي (موجز بودن و كاربردي تر شدن گزارش) مورد توجه قرار گيرد.
•تقويت تبادل اطلاعات به ويژه با پژوهشگاه صنعت نفت،پژوهشگاه نيرو، انستيتو نفت، انستيتو گاز و ساير موسسات پژوهشي حوزه انرژي ضرورت دارد.
•مطالعه اي عميق تر در مورد استفاده از متانول به عنوان سوخت پاک به ويژه بررسي مخلوط نفت کوره مورد مصرف در نیروگاه ها با حامل های دیگر مثل میعانات که باعث کاهش تولید گوگرد و آلایندگی این فرآورده صورت پذيرد. در اين زمينه شايسته است پروژه اي با موضوع:"امکان و شرایط استفاده از متانول مخلوط با نفت کوره و آثار احتمالی آن در توربین های نیروگاهی" پس از اخذ نظر پژوهشگاه صنعت نفت و با همكاري آن پژوهشگاه تهيه گردد.
•چكيده اي از نتايج پروژه " اصلاح نظام قيمت گذاري گاز طبيعي و بررسي اثرات تغييرات قيمت گاز بر اقتصاد ايران" براي وزير محترم و تصميم گيران قيمت گذاري و تعرفه گاز تهيه گردد.
درخاتمه جلسه با ذكر صلوات برمحمد و آل محمد به پايان رسيد.