چهارشنبه 28 مهر 1400   19:11:51
نشست تخصصي معاون محترم امور مهندسي،پژوهش و فناوري وزير نفت با مديران موسسه - 30 ديماه 1399
نشست تخصصي با حضور جناب آقاي دكتر محمدزاده، معاون محترم وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش وفناوري به اتفاق مديران كل اين معاونت و سرپرست موسسه مطالعات بين المللي انرژي به همراه مديران و معاونين موسسه در روز سه شنبه 99/10/30 به ميزباني موسسه برگزار گرديد.
در ابتداي اين جلسه آقاي دكتر حوري جعفري سرپرست موسسه ضمن تقدير از حضور معاون محترم وزير به همراه مديران كل معاونت و نيز تشكر از حضور سركار خانم زرواني مدير كل محترم برنامه ريزي راهبردي و مديريت انرژي، چكيده اي از مهمترين اقدامات و تحولات پژوهشي صورت گرفته در موسسه را ارائه نموده و به تشريح فعاليت هاي انجام شده در حوزه هاي مرتبط با مهندسي و فناوري پرداختند. سپس گزارشي از عملكرد ونتايج پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه هاي پژوهش، اقتصاد انرژي، مطالعات راهبردي فناوري، فناوري انرژي، شبكه پژوهش و انتقال دانش توسط معاونان و مديران موسسه ارائه شد و در خصوص موضوعات مطروحه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در ادامه اين نشست آقاي دكتر محمدزاده معاون محترم امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت ضمن قدرداني از فعاليت هاي ارزشمند صورت گرفته در موسسه مواردي را در جهت پيشبرد اهداف، ارتقاء همه جانبه و همكاري با موسسه به شرح ذيل بيان داشتند:
•    ضرورت برگزاري جلسات هم انديشي مناسب و متناسب با نيازهاي علمي- پژوهشي مجموعه وزارت نفت
•    ضرورت به كارگيري دستاوردهاي پژوهشي در كشور و تبديل دانش به فناوري
•    ضرورت تقويت ارتباط موسسه به عنوان كانون مطالعاتي صنعت نفت با جامعه دانشگاهي كشور در جهت پاسخگويي به نيازهاي صنعت نفت 
•    لزوم استفاده از ظرفيت فضاي مجازي براي ارائه دستاوردهاي ارزشمند موسسه
•    لزوم ايجاد مركز  Data Science در موسسه و پشتيباني صنعت نفت از استقرار و تقويت آن
•    ضرورت انتشار دستاوردهاي موسسه در قالب هاي مختلف نظير صوتي، تصويري، موشن گرافي، چندرسانه اي و...
•    اهيمت خوشه هاي هاي نوآوري و ايجاد شبكه هاي پژوهش و نوآوري
•    اهميت تيم سازي توسط موسسه با مشاركت دادن بخش هاي مختلف صنعت نفت در حوزه پژوهش 
•    تقويت ارتباط با دانشگاه ها واستفاده از آنان در جهت برآورده ساختن نيازهاي صنعت نفت 
در ادامه اين جلسه جناب آقاي دكتر محمد زاده سند توسعه فناوری صنعت نفت كه توسط معاونت امور مهندسي، پژوهش و فناوري تهيه شده است را ارائه نمودند و پس از بحث و تبادل نظر در مورد كليات اين سند، مقرر شد بررسي هاي تكميلي به ويژه در زمينه آمار و ارقام مندرج در سند، با حضور مديران و كارشناسان معاونت مذكور و موسسه مطالعات بين المللي انرژي صورت پذيرد.
اين نشست كه به مدت سه ساعت به طول انجاميد در خاتمه با ذكر صلوات برمحمد و آل محمد به پايان رسيد.