يکشنبه, 9 مهر 1402

  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 
گزارش تخصصی با عنوان Big Data در صنعت نفت و گاز:ویژگی ها، اهمیت، كاربرد، ابزار پردازش و چالش ها

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

V6.1.3.0