در راستای اهداف و مأموریت مؤسسه و ایجاد تعامل و تبادل اطلاعات و افكار, مؤسسه برنامه ریزی برای برگزاری همایش های بین المللی را در دستور كار خود قرار داد. در نتیجه اولین كنفرانس بین المللی در سال ۱۳۷۳ برگزار شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش, مؤسسه برای ادامه این وظیفه مهم مصمم شد و پس از آن بر اساس چالش ها و مسائل مهم بین الملی و داخلی, عناوین و موصوعات همایش های سالانه تعیین گردید. در این همایش ها ارتباط و تعامل خوبی با كارشناسان بین الملی برقرار گردید.

همایش های بین المللی برگزار شده:
 
    * نوآوری در صنعت نفت و گاز (۲۰۱۱) تهران
    * مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت؛ سیاست‎ها و بهترین تجربه‌ها (۲۰۱۰) تهران
    * مدیریت انرژی؛ سیاست‎ها و تجربه‌ها (۲۰۰۸) تهران
    * تحولات ژئوپلیتیك انرژی؛ نقش گاز طبیعی (۲۰۰۷) تهران
    * تحولات اخیر در نفت و گاز جهان؛ چالش ها و فرصت‌ها (۲۰۰۶) تهران
    * همگرایی جهانی و الگوهای جدید انرژی (۲۰۰۵) تهران
    * چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در نفت و گاز ایران و خاورمیانه (۲۰۰۴) تهران
    * امنیت انرژی و چالش های نوین (۲۰۰۳) تهران
    * تأثیر جهانی شدن بر صنایع نفت و گاز خاورمیانه (۲۰۰۲) تهران
    * منابع گاز خاورمیانه (۲۰۰۱) تهران
    * تأثیر نفت خاورمیانه و خزر بر بازارهای جهانی انرژی (۲۰۰۰) تهران
    * همایش نفت, گاز و پتروشیمی ایران (۲۰۰۰- محل برگزاری: لندن)
    * منابع گاز خلیج فارس و بازارهای صادراتی، چشم‎انداز قرن ۲۱ (۱۹۹۹) تهران
    * منابع نفت و گاز دریای خزر (۱۹۹۸) تهران
    * كنفرانس و نمایشگاه بین المللی گاز (۱۹۹۷) تهران
    * چشم انداز نفت و گاز دریای خزر (۱۹۹۵) تهران


گروه دورانV6.1.3.0