سه‌شنبه 6 اسفند 1398   19:38:53
perspective
perspective
1398/7/8 دوشنبه دورنماي انرژي كشور سال 1397 نهايي گرديد و در قالب برنامه اجرايي طرح جامع انرژي تقديم هيئت دولت شد. دورنماي انرژي كشور سال 1397 نهايي گرديد و در قالب برنامه اجرايي طرح جامع انرژي تقديم هيئت دولت شد.
تعداد بازديد اين صفحه: 80