پنجشنبه 18 خرداد 1402   00:58:37
سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398

 فصلنامه مطالعات راهبردي در صنعت نفت و انرژي

موسسه مطالعات بين المللي انرژي بعنوان كانون فكر و مشاوري معتمد براي مديران و تصميم-گيرندگان عالي صنعت نفت از سال ۱۳۸۶ سعي داشته است نتايج پژوهشها و مطالعات و يافته هاي نوين را در قالب فصلنامه  هاي  علمي
پژوهشي منتشر كند.

 هدف اصلي از انتشار فصلنامه مطالعات راهبردي در صنعت نفت و انرژي، انعكاس جديدترين دستاوردها و مطالعات صورت گرفته در خصوص موضوعات كليدي و راهبردي اعم از چالش هاي صنعت نفت در اين زمينه و ارتقاء مهارتها، توانايي ها و آگاهي هاي مديران، كارشناسان و دانش‌پژوهان و ارائه آخرين تحليل هاي كارشناسي و كاربردي براي كمك به تصميم سازي و تصميم گيري دست اندركاران حوزه هاي راهبردي است. اين فصلنامه كه از بهار ۱۳۸۸ با استانداردهاي علمي و بعنوان يك مجله تخصصي علمي پژوهشي منتشر مي شود. با توجه به تخصصي تر شدن حيطه عملكرد فصلنامه و طبق مصوبه كميسيون نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از بهار1400 به عنوان جديد "مطالعات راهبردي در صنعت نفت و انرژي" تغيير نام يافت .
از نويسندگان و پژوهشگران گرامي  و انديشمندان عرصه مطالعات راهبردي دعوت مي شود براي تدوين مقالات با رعايت استانداردهاي علمي-پژوهشي فصلنامه در محورهاي مرتبط با اهداف فصلنامه با اين نشريه همكاري فرمايند
دامنه موضوعاتي كه فصلنامه در آن مقاله مي پذيرد عبارتند از:
  • مطالعات راهبردي در صنعت نفت و انرژي
  • مديريت پژوهش و نوآوري در صنعت نفت و انرژي
  • مديريت فناوري در صنعت نفت و انرژي
  • راهبردي هاي مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي
  • راهبردهاي توسعه زنجيره ارزش نفت و انرژي
  • راهبردهاي ديپلماسي انرژي
  • بازار، سرمايه گذاري و بورس انرژي
  • آينده پژوهي و سياستگذاري در صنعت نفت و انرژي
در راستای توسعه خدمات الکترونیک پایگاه  نشریه  به آدرس  ‌www.iieshrm.ir نيز راه‌اندازی شده است. هدف از راه‌اندازی  پایگاه جدید، تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .از اين رو دريافت مقالات از نويسندگان تنها از طريق همين سامانه/ پايگاه امكانپذير مي باشد.