پنجشنبه 3 تیر 1400   15:42:10
سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398

معرفي فصلنامه مديريت منابع انساني در صنعت نفت
بطور كلي "انسان" مهم‏ترين سرمايه در راه تحقق اهداف سازمان‏هاست. زيرا منابع فيزيكي ، مالي، و طبيعي بدون دخالت انسان نقشي ايفاء نخواهند كرد. امروزه ، مديريت منابع انساني به طور بنيادي با زمان گذشته متفاوت شده است. در واقع طي چند مرحله، تحول اساسي در اين مقوله صورت گرفته و امروزه سازمان‏هاي كارآمد و متعالي مي‏دانند كه بدون وجود مديران منابع انساني واجد صلاحيت، امكان نيل به اهداف سازمان وجود ندارد. در اين راستا موسسه مطالعات بين المللي انرژي بعنوان اتاق فكر صنعت نفت و نيز مشاوري معتمد براي مديران و تصميم-گيرندگان عالي صنعت از سال ۱۳۸۶ سعي داشته است نتايج پژوهشها و مطالعات و يافته هاي نوين را در قالب فصلنامه اي با عنوان "مديريت و منابع انساني در صنعت نفت" منتشر نمايد. به بيان ديگر، هدف اصلي از انتشار اين فصلنامه، انعكاس جديدترين دستاوردها و مطالعات صورت گرفته در خصوص موضوعات كليدي اعم از چالش هاي صنعت نفت در حيطه مديريت و نيز توسعه دانش مديريت بويژه در حوزه منابع انساني، ارتقاء مهارتها، توانايي ها و آگاهي هاي مديران، كارشناسان و دانش‌پژوهان و ارائه آخرين تحليل هاي كارشناسي و كاربردي براي كمك به تصميم سازي و تصميم گيري دست اندركاران اين حوزه بوده و هست. اين فصلنامه كه از بهار ۱۳۸۸ با استانداردهاي علمي و بعنوان يك مجله تخصصي علمي پژوهشي منتشر گرديده است، با توجه به تخصصي تر شدن حيطه عملكرد فصلنامه و طبق مصوبه كميسيون نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از پاييز ۱۳۹۱ به "مديريت منابع انساني در صنعت نفت" تغيير نام يافت.
لذا، از خوانندگان گرامي و انديشمندان عرصه مديريت دعوت مي شود براي تدوين مقالات از اين پس با رعايت استانداردهاي علمي-پژوهشي فصلنامه در محورهاي مرتبط با اهداف فصلنامه با اين نشريه همكاري فرمايند. 
در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات دانشگاه پایگاه جدید نشریه ( به آدرس: ‌www.iieshrm.ir) راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی سامانه/ پایگاه جدید، تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .بديهي است كه از اين پس دريافت مقالات از نويسندگان تنها از طريق همين سامانه/ پايگاه امكانپذير مي باشد.