پنجشنبه 18 خرداد 1402   02:17:55
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 معاونت پژوهش

نام: عباس
نام خانوادگي: زراء نژاد
سمت: معاون پژوهشي
تحصيلات: دکترا

معاونت پژوهشي، مسئوليت برنامه ریزی و نظارت بر امور پژوهشي موسسه و ارزيابي آنها منطبق بر ضوابط و مقررات موسسه و همچنين تدوين چشم انداز انرژي و برنامه های راهبردی و عملیاتی موسسه را بر عهده دارد.

وظایف و ماموريت هاي معاونت پژوهشي

•    برنامه ريزي و نظارت بر عارضه يابي، شناسايي و تجزيه و تحليل مشكلات و مسائل حوزه انرژي، توليد و خلق ايده هاي مناسب و ارائه راه حل ها و طرح هاي كاربردي و مساله محور 
•    برنامه ريزي و نظارت بر پيگيري مسائل حوزه انرژي، تدوين و پيشنهاد بسته هاي سياستي، خطوط اجرايي و گزارشات تخصصي و تحليلي در حوزه تخصصي مربوطه با رويكرد مشاركت در تصميم سازي و سياست گذاري صحيح و مديريت بهينه انرژي در كشور 
•    برنامه ریزی و هماهنگي برگزاري شوراي پژوهشي و انجام كليه امور دبيرخانه اي مربوطه با نظر رئيس موسسه و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه
•    نظارت بر تدوين راهبردها و برنامه هاي پژوهشي بر مبناي ماموريت ها، اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوطه و تصويب آنها در شورای پژوهشی موسسه
•    برنامه ریزی و نظارت در جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی موسسه و تدوین آئین نامه ها 
و دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای سیاستهای پژوهشی
•    نظارت بر تعیین اولویت های پژوهشی موسسه و حصول اطمينان از تحقق اهداف و پيشرفت طرح ها و برنامه هاي پژوهشي 
•    برنامه ريزي و نظارت بر نيازسنجي مستمر پژوهشي و پيشنهاد طرح‌ها و ايده هاي پژوهشي جديد با رويكرد حل مسائل و مشكلات حوزه انرژي در وزارت نفت و ساير نهادها، وزارت خانه ها و دستگاه هاي اجرايي 
•    برنامه ريزي و نظارت بر برون سپاري، كنترل و مديريت پروژه هاي پژوهشي و نيز نظارت بر حسن اجراي آنها با هدف بهره گيري از ظرفيت دانشگاهها و مراكز پژوهشي داخلي و در صورت لزوم خارجي براي انجام تكاليف موسسه 
•     برنامه ريزي و نظارت بر شبكه سازي و برقراري ارتباطات و تعاملات موثر و سازنده با سازمان هاي مرتبط داخلي و خارجي اعم از انديشكده ها، مراجع و مراکز علمی و پژوهشي 
•     تدوين گزارش هاي جامع از فعاليت ها و برنامه هاي حوزه تخصصي مربوطه و انعكاس آنها به مراجع ذيربط در مقاطع مختلف زماني با نظر رئيس موسسه در چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط مربوطه
•     برنامه ريزي و نظارت بر پژوهش و مدل سازي روند عرضه و تقاضاي نفت و گاز در برنامه هاي توسعه، تعيين كارايي انرژي و سياست هاي كاهش تلفات در جريان انرژي در چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط مربوطه
•     برنامه ريزي و نظارت بر تحليل داده هاي انرژي و تدوين ترازنامه هيدروكربوري كشور و ترسيم چشم انداز آينده (دورنما) توليد و مصرف انرژي بر اساس بازخوردها، تحولات جهاني و مطالعات و پژوهش هاي صورت پذيرفته
•     ارزيابي عملكرد اعضای هیات علمی موسسه منطبق بر قوانين، مقررات و ضوابط مربوطه و ارائه گزارشات لازم
•     برنامه ريزي و نظارت بر توسعه و بهبود زیرساخت های مناسب جهت تولید علم و گسترش پژوهش در موسسه
•     برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري نشست هاي تخصصي، کنفرانس های علمی معتبر و همايش های مربوط به دستاوردهاي پژوهـشي و مـشاركت در برگـزاري نمايـشگاهها و جشنواره های مرتبط
•     برنامه ريزي و نظارت بر استانداردسازي خدمات پژوهشي و مطالعاتي و اطمينان از ايجاد تعاملات و ارتباطات داخلي موثر و هدفمند بين واحدهاي سازماني مربوطه در موسسه 
•     نظارت بر مديريت دانش و غني سازي بانك هاي اطلاعاتي، شناسايي و ارزيابي منابع و مخازن دانشي و توانمنديهاي عرضه كنندگان دانش و نيز برگزاري كارگاههاي تخصصي مهارت محور خروجي از پروژه ها و مطالعات براي كاركنان صنعت نفت با همكاري واحدهاي ذيربط موسسه 
•     نظارت و برنامه ريزي در امور مربوط به شبكه هاي علمي، نشريات علمي، مجلات تخصصي، مركز اسناد و كتابخانه و سايت اينترنتي موسسه با همكاري واحدهاي ذيربط در موسسه