پنجشنبه 18 خرداد 1402   01:49:03
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 پژوهشكده اقتصاد انرژي


نام: غلامعلي
نام خانوادگي: رحيمي
سمت: سرپرست پژوهشكده
تحصيلات: دكترا


پژوهشكده اقتصاد انرژی دستیابی به موفقیتی ممتاز و پیشرو در عرصه ارائه خدمات علمی، پژوهشی و كاربردی در حوزه اقتصاد و ژئوپليتيك انرژی و به خصوص نفت، گاز و پتروشیمی در سطوح ملی، منطقه‏ای و بین‏ المللی را مدنظر دارد. پژوهشكده اقتصاد انرژی با در اختیار داشتن منابع انسانی مجرب و كارآمد و بهره گیری از تجارب پژوهشگران، متخصصين، مدیران و مشاوران با سوابق درخشان علمی و عملی در صنعت نفت، دانشگاهها و مراكز تخصصي پژوهشي در سطوح بین المللی، چشم انداز پژوهشكده ای نوآور و هوشمند در حوزه اقتصاد انرژی در پایش و تحليل تحولات  و روندهاي بازار انرژي، راهبردها و سياست هاي انرژي، بازيگران اصلي بازار انرژي، تحليل موضوعات ژئوپليتيك انرژي در قلمرو جهانی به منظور حداكثرسازی منافع ملی و تصمیم سازی راهبردی در كشور با همكاری شایسته در سطوح مختلف ملی و منطقه ای و بین المللی در سطح برترین های جهانی را برای خویش متصور است.

گروه پژوهشي بازار انرژي و قيمت گذاري
•    بررسي و تحليل بازارها از بعد تقاضا و عرضه
•    بررسي و تحليل بازارها از بعد قيمت و ذخيره سازي
•    بررسي و تحليل بازارها از بعد تجارت نفت و گاز (صادرات و واردات)
•    بررسي و تحليل تحولات ذخيره سازي (عمدتا تجاري)
•    بررسي و تحليل فعاليتهاي شركتهاي نفت و گاز در كشورهاي رقيب و همكار ايران
•    تهيه تحليل ها و گزارش هاي موردي مرتبط با تحولات بازارهاي نفت، گاز و پتروشيمي در كوتاه مدت
•    شناسايي موضوعات تحقيقاتي بازار داخلي و بين المللي و تهيه پروپوزال و گزارش

گروه پژوهشي اقتصاد  منابع هيدروكربوري و صيانت از منابع
•    تحليل شاخص هاي اقتصادي- انرژي
•    تحليل چشم انداز هاي جهاني انرژي و روندهاي بلند مدت
•    تحليل مدل هاي انرژي و مدلسازي جهاني انرژي
•    تحليل روند سرمايه گذاري در حوزه انرژي و كلان روندها
•    مديريت جايگزين سازي انرژي و بهينه سازي 

گروه پژوهشي عرضه ، بهينه سازي مصرف انرژي ، اسناد بالادستي ، سياستهاي راهبردي و ژئوپليتيك
•    بررسي سياست هاي موثر بر بخش انرژي كشورهاي مهم توليد كننده، مصرف كننده نفت و گاز 
•    ساختار حكمراني در بخش انرژي  و چارچوب هاي حقوقي قراردادي در بخش انرژي
•    موضوعات ژئوپليتيك  و امنيت انرژي
•    تامين مالي در صنعت انرژي
•    تحليل موضوعات ديپلماسي انرژي كشور و ديگر بازيگران مهم بازار نفت وگاز
•    تاثير تصميمات سازمان ها و ترتيبات بين المللي (ازجمله سازمان كشورهاي صادركننده نفت و گاز، اپك ، و جي اي سي اف)، آژانس بين المللي انرژي و ... بر بازار انرژي
•    بررسي سياست هاي موثر بر بخش انرژي كشورهاي مهم توليد كننده ، مصرف كننده نفت و گاز