سه‌شنبه 6 اسفند 1398   19:39:16
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 همايش هاي ملي همايش هاي ملي برگزار شده:
 
    * بهره وري و تعالي در صنعت نفت در سال ۱۳۹۰ تهران
    * سمينار فرصت ها و چالش هاي الحاق ايران به پيمان انرژي (ECT) در سال ۱۳۸۲
    * همايش تخصصي حداكثرسازي درآمد نفت ايران (سهم در بازار قيمت نفت) در سال ۱۳۸۲
تعداد بازديد اين صفحه: 227