پنجشنبه 18 خرداد 1402   01:16:57
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 همايش هاي بين المللي
در راستاي اهداف و مأموريت مؤسسه و ايجاد تعامل و تبادل اطلاعات و افكار, مؤسسه برنامه ريزي براي برگزاري همايش هاي بين المللي را در دستور كار خود قرار داد. در نتيجه اولين كنفرانس بين المللي در سال ۱۳۷۳ برگزار شد. پس از برگزاري موفقيت آميز اولين همايش, مؤسسه براي ادامه اين وظيفه مهم مصمم شد و پس از آن بر اساس چالش ها و مسائل مهم بين الملي و داخلي, عناوين و موصوعات همايش هاي سالانه تعيين گرديد. در اين همايش ها ارتباط و تعامل خوبي با كارشناسان بين الملي برقرار گرديد.

همايش هاي بين المللي برگزار شده:
 
    * نوآوري در صنعت نفت و گاز (۲۰۱۱) تهران
    * مديريت منابع انساني در صنعت نفت؛ سياست‎ها و بهترين تجربه‌ها (۲۰۱۰) تهران
    * مديريت انرژي؛ سياست‎ها و تجربه‌ها (۲۰۰۸) تهران
    * تحولات ژئوپليتيك انرژي؛ نقش گاز طبيعي (۲۰۰۷) تهران
    * تحولات اخير در نفت و گاز جهان؛ چالش ها و فرصت‌ها (۲۰۰۶) تهران
    * همگرايي جهاني و الگوهاي جديد انرژي (۲۰۰۵) تهران
    * چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در نفت و گاز ايران و خاورميانه (۲۰۰۴) تهران
    * امنيت انرژي و چالش هاي نوين (۲۰۰۳) تهران
    * تأثير جهاني شدن بر صنايع نفت و گاز خاورميانه (۲۰۰۲) تهران
    * منابع گاز خاورميانه (۲۰۰۱) تهران
    * تأثير نفت خاورميانه و خزر بر بازارهاي جهاني انرژي (۲۰۰۰) تهران
    * همايش نفت, گاز و پتروشيمي ايران (۲۰۰۰- محل برگزاري: لندن)
    * منابع گاز خليج فارس و بازارهاي صادراتي، چشم‎انداز قرن ۲۱ (۱۹۹۹) تهران
    * منابع نفت و گاز درياي خزر (۱۹۹۸) تهران
    * كنفرانس و نمايشگاه بين المللي گاز (۱۹۹۷) تهران
    * چشم انداز نفت و گاز درياي خزر (۱۹۹۵) تهران