پنجشنبه 18 خرداد 1402   02:10:53
دوشنبه 24 تیر 1398
 
نام:محمدصادق
نام خانوادگي:
جوكار
سمت: رئيس 
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
تحصيلات:
دكترا


 
پيام مديريت
انرژي بعنوان يكي از پايه‌اي‌ترين نيازهاي جوامع بشري و از چالش‌هاي قرن حاضر بوده و منابع هيدروكربوري بعنوان يكي از منابع ارزشمند انرژي است كه تا چند دهه آينده بديلي ندارد. مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي افتخار دارد كه با عنايت در حوزه مطالعات راهبردي انرژي و فن‌آوري‌هاي نوين آن بتواند با ترسيم وضعيت بازارهاي جهاني انرژي و سناريوپردازي‌هاي مناسب نقش مناسبي در هدايت تحقيقات مرتبط در عبور از چالش‌هاي ملي و بين‌المللي ايفا نموده و بتواند خدمات مناسبي براي مشتريان خود در جهت تحقق شعار توسعه‌پايدار در تحقيقات و آموزش ايفا نمايد. نقطه‌نظرات مشتريان گرامي مؤسسه چراغ راهنماي اين مؤسسه در برنامه و عمل خواهد بود.