جمعه 30 اردیبهشت 1401   18:30:19
دوشنبه 22 دی 1399 پروژه های سالانه دورنمای بخش انرژی معرفی 

دورنمای انرژی كشور از طریق مدلسازی انرژی توسعه داده شده به بررسی عملكردهای فعلی و آتی بخشهای تولید، تبدیل و فرآورش، انتقال، واردات و صادرات نفت و گاز و سایر حامل‌های انرژی و در نهایت ارزیابی عرضه و تقاضای كل انرژی در تعامل با بخشهای اقتصادی و اجتماعی كه در ارتباط با سناریوهای تحلیل توسعه بخش انرژی انجام می‌گیرد، بسترهای لازم را جهت تحلیل و امکان تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و انتخاب مسیری مطمئن‌تر در توسعه بخش انرژی كشور فراهم‌ می‌آورد.


 اهداف 

شناسایی و ارزیابی اثرات متقابل انرژی، اقتصاد و محیط‌زیست
پیش‌بینی تقاضای انرژی نهایی و مفید به تفكیك حامل‌های انرژی در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور
ارزیابی و پیش‌بینی تراز انرژی برای منابع انرژی اولیه، اشكال مختلف انرژی ثانویه و انرژی نهایی
تحلیل روش‌های بهینه تامین انرژی مفید در بخش‌های مصرف‌کننده با در نظر گرفتن توجیه فنی و اقتصادی در بلندمدت
تعیین سبد بهینه حامل‌های انرژی و ترکیب بهینه فن‌آوری‌های سیستم عرضه انرژی در کشور در میان‌مدت و بلندمدت با ملاحظه محدودیت‌های زیست محیطی و لوازم توسعه پایدار
بررسی پتانسیل صرفه‌جویی انرژی و ارزیابی اقتصادی آن در بخش انرژی کشور
برآورد میزان انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی و بررسی تاثیر سیاست‌های تدوینی‌برتوسعه بخش انرژی
ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری و منابع مالی موردنیاز برای توسعه بخش انرژی کشور
ارزیابی اثرات خط‌مشی انرژی بر توسعه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی
کاربرد ها
ارزیابی عرضه و تقاضای كل انرژی در تعامل با بخش‌های اقتصادی و اجتماعی
ایجاد بسترهای لازم جهت تحلیل و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و انتخاب مسیری مطمئن‌تر در توسعه بخش انرژی كشور 
بررسی عملكردهای فعلی و آتی بخشه‌ای تولید، تبدیل و فرآورش، انتقال، واردات و صادرات نفت و گاز و سایر حامل‌های انرژی
بيشتر