جمعه 30 اردیبهشت 1401   18:56:01
دوشنبه 22 دی 1399 پروژه های سالانه ترازنامه معرفی
بخش انرژی با توجه به نقش دوگانه آن در خصوص تأمین انرژی و درآمد ارزی كشور، زیربنای اصلی توسعه به شمار می‌آید و همواره دارای نقش بنیادی در بخش‌های اجتماعی ـ اقتصادی بوده است. بر این اساس، ایجاد پایگاه آمار و اطلاعات كه درباره منابع هیدروكربوری كشور، عملكرد بخش‌های تولید، فرآورش، انتقال، واردات و صادرات نفت و گاز و سایر حامل‌های انرژی و درنهایت عرضه و تقاضای كل انرژی و ارتباط آن با بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جهت فراهم ساختن زمینه لازم برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران بخش انرژی در كشور موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار دهد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا حسب ابلاغیه وزیر محترم وقت نفت مقرر گردید معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت با همكاری موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی كتاب ترازنامه هیدروكربوری را با رویكرد تحلیل جامع بخش انرژی هیدروكربوری و شناسایی تنگناها در بخش‌های عملیاتی در گستره صنعت انرژی با تأکید بر بخش‌های نفت و گاز از سال ۱۳۸۴ به‌طور سالیانه تهیه و منتشر نماید. 
تركیب ساختار ترازنامه از سال ۱۳۹۶ به بعد بر اساس استانداردها و رویه‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) به‌صورت حامل‌محور تنظیم و ارائه گردیده است كه در آن وضعیت ذخایر، عملیات فرآورش و تبـدیل و تبـادلات خـارجی كلیـه حامل‌های انـرژی هیدروكربوری شامل نفت، گاز و زغال‌سنگ كشور و همچنین انرژی‌های تجدید پذیر و غیره از دیدگاه عرضه، مصرف، تلفات و بهینه‌سازی، تراز انرژی كل كشور و درنهایت شـاخص‌هـای اقتصـادی/اجتمـاعی و وضعیت جهانی آن‌ها موردبحث و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.


اهداف: 
عمده‌ترین اهداف تدوین ترازنامه هیدروكربوری در کشور عبارتند از:
ارائه وضعیت بخش انرژی كشور بر اساس نتایج ترازنامه هیدروكربوری در هرسال به‌منظور كمك به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح مدیران در بخش انرژی
ایجاد یك نظام یكپارچه از آمار و اطلاعات انرژی در كشور 
یکسان‌سازی تعاریف، مفاهیم و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات در حوزه انرژی  
شناسایی تنگناها در بخش‌های عملیاتی در گستره صنعت انرژی با تأکید بر بخش‌های نفت و گاز 
ارائه داده‌های دقیق و قابل‌اعتماد انرژی در خصوص وضعیت ذخایر، عملیات فرآورش و تبـدیل و تبـادلات خـارجی كلیـه حامل‌های انـرژی هیدروكربوری شامل نفت، گاز و زغال‌سنگ كشور 
ارائه داده‌های دقیق و قابل‌اعتماد انرژی به عرضه، مصرف، تلفات و بهینه‌سازی، 
استخراج تراز انرژی كل كشور به همراه نمودار جریان انرژی به‌طور سالیانه 
بررسی وضعیت عملكرد جهانی بخش انرژی و مقایسه آن عملكرد انرژی در كشور 
ارائه شـاخص‌هـای اقتصـادی، اجتمـاعی و زیست‌محیطی به‌منظور شناسایی و ارزیابی اثرات متقابل انرژی، اقتصاد و محیط‌زیست و همچنین وضعیت كارایی یا  بهره‌وری انرژی در كشور و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها 
دسترسی سریع مدیران، كارشناسان و پژوهشگران حوزه انرژی به داده‌های دقیق و قابل‌اعتماد انرژی
بسترسازی مناسب جهت تدوین دورنمای انرژی كشور با رویكرد آینده‌نگری 

 
بيشتر