سه‌شنبه 14 مرداد 1399   21:18:31
دوشنبه 2 تير 1399 خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز ترکمنستان (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز ) فايلها
990402-RPEE9911-Total-خلاصه گزارش تركنمستان.pdf 787.471 KB خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز ترکمنستان(در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز )
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 158