سه‌شنبه 29 مهر 1399   18:18:47
بولتن شماره 155 تحولات بازار نفت وگاز، تیر 1399 منتشر شد.بولتن شماره 155 تحولات بازار نفت وگاز، تیر 1399 منتشر شد.

بولتن شماره 154 تحولات بازار نفت وگاز، خرداد 1399 منتشر شد.بولتن شماره 154 تحولات بازار نفت وگاز، خرداد 1399 منتشر شد.

بولتن شماره 153 تحولات بازار نفت وگاز، اردیبهشت 1399 منتشر شد.بولتن شماره 153 تحولات بازار نفت وگاز، اردیبهشت 1399 منتشر شد.

بولتن شماره 152 تحولات بازار نفت وگاز، فروردین 1399 منتشر شد.بولتن شماره 152 تحولات بازار نفت وگاز، فروردین 1399 منتشر شد.

پايش بازار انرژي در جهان انرژيپايش بازار انرژي در جهان انرژي
پويايي هاي بازار قيمت نفت، نوسانات ناشي از وضعيت بازار را به همراه خود دارد. در روز جمعه برنت به ٣٧.٩٢ دلار هر بشكه بازگشت و نفت خام وست تگزاس اينترمدييت نيز به ٣٥.٦٣ دلار كاهش يافت. از دلايل آن مي توان به آشوب هاي ناشي از مرگ جرج فلويد در آمريكا، بالا رفتن تعداد كساني كه از بيمه بيكاري در آمريكا استفاده مي كنن د، و كاهش شدت باز شدن كسب و كارها و نگراني از موج دوم ويروس كرونا اشاره داشت.

بولتن شماره 151 تحولات بازار نفت وگاز، اسفند 1398 منتشر شد.بولتن شماره 151 تحولات بازار نفت وگاز، اسفند 1398 منتشر شد.

بولتن شماره 150 تحولات بازار نفت وگاز، بهمن 1398 منتشر شد.بولتن شماره 150 تحولات بازار نفت وگاز، بهمن 1398 منتشر شد.

بولتن شماره 145 تحولات بازار نفت وگاز، شهريور 1398 منتشر شد.بولتن شماره 145 تحولات بازار نفت وگاز، شهريور 1398 منتشر شد.
مقدارPMI بخش صنعت آمريكا، در ماه اوت نسبت به ماه جولاي تغيير قابل ملاحظه‌اي نداشت اما مقدار PMI بخش خدمات اين كشور كه در ماه جولاي به 53 رسيده‌بود، ‌در ماه اوت به 50.9 كاهش يافت. مقدار PMI بخش صنعت آمريكا همچنان كمترين مقدار اين شاخص از سپتامبر 2009 تا كنون مي‌باشد. نرخ بهرة آمريكا كه در ماه جولاي از 2.5 درصد به 2.25 درصد كاهش داده‌شده‌بود، در ماه اوت همچنان 2.25 درصد باقي‌ماند و نرخ تورم اين كشور هم با 0.1 درصد كاهش، در ماه اوت به 1.7 درصد رسيد. در منطقه يورو، ‌مقدار PMI بخش خدمات همچنان در سطح خوبي است به‌طوريكه در ماه اوت معادل 53.4 بوده‌است ولي مقدار PMI بخش صنعت بسيار پايين مي‌باشد به‌طوريكه در ماه اوت با 0.5 واحد افزايش نسبت به ماه جولاي، معادل 47 شد. نرخ بهره در منطقه يورو،‌ همچون قبل 0 درصد مي باشد اما نرخ تورم در مسير كاهشي قرارگرفته و در اين مسير تا 1 درصد تنزل يافته‌است. نرخ بيكاري در منطقه‌يورو،‌همچنان نرخي بين 7 درصد و 8 درصد مي‌باشد اما تراز تجاري اين منطقه، در ماه جولاي افزايشي بيش از 4 ميليارد يورو داشت و به 24.8 ميليارد يورو رسيد. مقدار PMI بخش صنعت چين، ‌در ماه‌هاي گذشته،‌ همواره مقداري نز

123>>>